Regulace

Saunové regulace

regultor-saunaREGULACE DIGITÁLNÍ – SAUNA

Regulátor určený pro sauny, je řízen mikropočítačem, který vyhodnocuje údaje z digitálního teplotního čidla, tím se dosahuje velmi přesného udržování nastavené teploty, s minimálními výkyvy. Ovládání tlačítky je jednoduché a přehledné. Stálou komunikaci s obsluhou zajišťuje 4 místný displej. Tlačítky se nejprve nastaví požadovaná teplota v sauně. Od zapnutí ohřevu až do dosažení požadované teploty pracují saunová kamna na plný výkon.

Po dosažení nastavené teploty začne regulátor střídavě vypínat jednotlivé topné spirály (fáze) saunových kamen. Pomocí čidla neustále monitoruje teplotu v sauně a po vyhodnocení přitápí tak, že spínané spirály (resp. fáze) střídá, čímž dochází k rovnoměrnému opotřebení saunových kamen a prodlužuje se tak jejich životnost. Zároveň také šetří elektrickou energii až 30%.

 

 

REGULACE HUMIDUS s vlhkostními režimy

Digitální regulace teploty i vlhkosti s teplotním a vlhkostním čidlem. Ve spojení s topidlem VULCAN KOMFORT – s parním vyvíječem lze volit režim provozu sauny: suchá (finská) – vlhká (vitální) – mokrá – parní (turecká lázeň), bylinná, solná (laconium), tepidarium  (relaxace s hudbou) a Bio saunu – ve spojení s barevným osvětlením.

 

 

 

regultor-saunaREGULACE DIGITÁLNÍ – INFRA

Regulátor je řízen mikropočítačem, který vyhodnocuje údaje z digitálního teplotního čidla, což zaručuje přesnou regulaci teploty v infrakabině. Regulátor poskytuje jednoduché a přehledné ovládání pomocí tlačítek, kterými se nastavuje čas, teplota a zapíná (popř. i vypíná) vyhřívání a osvětlení v kabině. Stálou komunikaci s obsluhou při zadávání hodnot zajišťuje 4 místný displej. V klidovém stavu zobrazuje střídavě teplotu v kabině a čas zbývající do konce procedury.

Zapnutí ohřevu je indikováno svitem červené kontrolky. K automatickému vypnutí dojde po doběhu časovače, což je signalizováno zablikáním světla v kabině. Osvětlení kabiny je nezávislé na vyhřívání a lze ho zapnout (indikováno zelenou kontrolkou) a vypnout tlačítkem. Vypne-li se ohřev zelená kontrolka bliká, to znamená, že světlo v kabině samočinně zhasne po 5-ti minutách.